Prom/Degr. 22/23 zuid 1 zaterdag


       
  Promotie/degradatie 22/23  ZUID 1
 ZATERDAG

 1e klasse D  zaterdag
• De kampioen promoveert naar de 4e divisie.
• De periodekampioenen spelen samen met de periodekampioenen van de 1e klassen A, B, C, D, E en F alsmede de
herkansingselftallen van de 4e divisie A en B voor twee plaatsen in de 4e divisie. Voor de nacompetitie tussen 4e divisie
en 1e klasse en de van toepassing zijnde bepalingen wordt verwezen naar de landelijk gepubliceerde
promotie/degradatie regeling LINK .
• De nummers 10 en 11 van de 1e klasse D spelen samen volgens een vastgesteld schema een nacompetitie met de
periodekampioenen van de 2e klassen G en H voor één plaats in de 1e klasse.
• De nummers 12 en 13 degraderen naar de 2e klasse.

     
1e klasse – 2e klasse zaterdag 

 

2e klasse G en H
• De kampioenen promoveren naar de 1e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 1e klasse D volgens een vastgesteld schema een
nacompetitie voor één plaats in de 1e klasse.
• De nummers 9, 10 en 11 van de 2e klasse spelen samen met de periodekampioenen van de 3e klassen volgens een
vastgesteld schema een nacompetitie voor twee plaatsen in de 2e klasse.
• De nummers 12, 13 en 14 van de 2e klasse G en H degraderen naar de 3e klasse.   

     
  kampioenen  degradanten 
2G      
2H      
       
  1e ronde 3 juni   
 a hoogste PK 2G   laagste PK 2H   -
 b hoogste PK 2H    laagste PK 2G   -
 c nr 10 1D  1 na hoogste PK 2G  
 d nr 11 1D  1 na hoogste PK 2H  
       
  2e ronde 10 juni    
e winnaar a winnaar c  
f winnaar b  winnaar d  
       
  Finale 17 juni (neutraal terrein )  
g winnaar e winnaar f  

*Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en daarna laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt.


De winnaar van de finale plaatst zich voor de 1e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e en 2e ronde, alsook de finales,plaatsen zich voor de 2e klasse, 2023/’24.    

       
       

2e klasse – 3e klasse zaterdag 

 

In de eerste ronde komen de laagste en de drie van de 5 van de op één na hoogste periodekampioenen van de 3e klassen A t/m E in actie. Door loting is bepaald welke van de op één na hoogste periodekampioenen in de 1e
ronde in actie komen dan wel zijn vrijgesteld voor deze ronde. De winnaars van deze onderlinge wedstrijden uit de 1e
ronde plaatsen zich voor de 2e ronde waarin ook alle overige deelnemers aan deze nacompetitie zullen instromen.  


3e klasse A t/m E
• De kampioenen promoveren naar de 2e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 2e klassen G en H volgens een vastgesteld schema
een nacompetitie voor twee plaatsen in de 2e klasse.
• De nummers 9, 10 en 11 van de 3e klasse spelen samen met de periodekampioenen van de 4e klassen volgens een
vastgesteld schema een nacompetitie voor zes plaatsen in de 3e klasse.
• De nummers 12 en 13 van de 3e klasse B, C en E en nummers 12, 13 en 14 van de 3e klasse A en D degraderen naar de 4e klasse.


--Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en daarna de één na hoogste en laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt.

       
  kampioenen  degradanten  
3A      
3B      
3C      
3D      
3E      
       
  1e ronde 30 mei    
 a 1 na hoogste PK 3A laagste PK 3B  
 b 1 na hoogste PK 3B laagste PK 3A  
 c 1 na hoogste PK 3C  laagste PK 3E  
 d 1 na hoogste PK 3D  laagste PK 3D  
 e 1 na hoogste PK 3E  laagste PK 3C  
       
  2e ronde 3 juni    
f hoogste PK 3A nr 11 2G  
g hoogste PK 3B nr 10 2H  
h hoogste PK 3C nr 11 2H  
i hoogste PK 3D winnaar a  
j hoogste PK 3E winnaar b  
k nr 9 2G winnaar c  
nr 9 2H winnaar d  
m nr 10 2G winnaar e  
       
  3e ronde 10 juni    
n winnaar f winnaar g  
o winnaar h winnaar i  
p winnaar j winnaar k  
q winnaar l winnaar m  
       
  Finales 17 juni (neutraal terrein)   
  winnaar n winnaar o  
  winnaar p winnaar q   
       

 *Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en daarna de één na hoogste en laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt.


De winnaar van de finale plaatst zich voor de 2e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e, 2e en 3e ronde, alsook de finales, plaatsen zich voor de 3e klasse, 2023/’24.  

       
 

3e klasse – 4e klasse zaterdag 

In de eerste ronde komen de laagste en de op 1 na hoogste periodekampioenen van de 4e klassen A t/m H in actie alsook de laagste herkansers en één van de op één na hoogste geklasseerde herkansingselftallen van de 3e klassen A t/m E. Door loting is bepaald welke van de één na hoogste herkansers in de 1e ronde in actie komt dan wel zijn vrijgesteld voor deze ronde. De winnaars van deze onderlinge wedstrijden uit de 1e ronde plaatsen zich voor de 2e ronde waarin ook alle overige deelnemers aan deze nacompetitie zullen instromen.

 

4e klasse A t/m F
• De kampioenen promoveren naar de 3e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 3e klassen A t/m E volgens een vastgesteld schema
een nacompetitie voor zes plaatsen in de 3e klasse.
• Geen degradatie.   

       
  kampioenen  degradanten 
4A      
4B      
4C      
4D      
4E      
 4F       
       
  1e ronde 3 juni    
 a 1 na hoogste PK 4A  laagste PK 4B   
 b 1 na hoogste PK 4B  laagste PK 4A  
c 1 na hoogste PK 4C  laagste PK 4D  
d 1 na hoogste PK 4D  laagste PK 4C  
e 1 na hoogste PK 4E  laagste PK 4F  
f 1 na hoogste PK 4F  laagste PK 4E  
g nr 11 3A nr 11 3B  
h nr 11 3D nr 11 3E  
i nr 10 3A nr 11 3C  
       
  2e ronde 10 juni    
 j  hoogste PK 4A  winnaar c  
k hoogste PK 4B winnaar d  
l hoogste PK 4C winnaar a  
m hoogste PK 4D  winnaar b  
n hoogste PK 4E  winnaar g  
o hoogste PK 4F winnaar h  
p nr 9 3A winnaar e  
q nr 9 3B winnaar f  
r nr 9 3C nr 10 3B  
s nr 9 3D winnaar i  
t nr 9 3E nr 10 3C  
u nr 10 3D nr 10 3E  
       
  Finales 17 juni (neutraal terrein)   
  winnaar j winnaar o  
  winnaar k winnaar p  
  winnaar l winnaar q  
  winnaar m winnaar r  
  winnaar n winnaar s  
  winnaar t winnaar u  
       

De winnaars van de finales plaatsen zich voor de 3e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e en 2e ronde, alsook de finales,plaatsen zich voor de 4e klasse, 2023/’24. 

     
       


  Via onderstaand contactformulier kunt u reactie's en/of wijzigingen doorgeven...


Velden met * zijn verplicht