Prom/Degr. regeling 22/23 ZUID 1


       
  Promotie/degradatie 22/23  ZUID 1
 ZONDAG

1e klasse B  zondag

• De kampioen promoveert naar de 4e divisie.
• De periodekampioenen spelen samen met de periodekampioenen van de 1e klassen A, B, C, D en E alsmede de
herkansingselftallen van de 4e divisie A en B spelen voor twee plaatsen in de 4e divisie. Voor de nacompetitie tussen 4e
divisie en 1e klasse en de van toepassing zijnde bepalingen wordt verwezen naar de landelijk gepubliceerde
promotie/degradatie regeling LINK .
• De nummers 10 en 11 van de 1e klasse B spelen samen met de periodekampioenen van alle 2e klassen
zondagvoetbal volgens een vastgesteld wedstrijdschema een nacompetitie voor drie plaatsen in de 1e klasse.
• De nummers 12, 13 en 14 van de 1e klasse B degraderen naar de 2e klasse

     
1e klasse – 2e klasse zondag 

 Voor de eerste ronde zijn de hoogste periodekampioenen van de 1e klassen A t/m E vrijgesteld. De overige deelnemers aan deze nacompetitie spelen onderling voor een plaats in de 2e ronde waarin dan ook de vrijgestelde teams van de 1e ronde instromen.

2e klasse C t/m E
• De kampioenen promoveren naar de 1e klasse.
• De periodekampioenen spelen volgens een vastgesteld schema samen de periodekampioenen van alle andere 2e
klassen alsmede de herkansers van alle 1e klassen een nacompetitie voor drie plaatsen in de 1e klasse.


• De nummers 9 en 10 van de 2e klasse C en de nummers 9, 10 en 11 van de 2e klasse D en E spelen samen met de
periodekampioenen van de 3e klassen volgens een vastgesteld schema een nacompetitie voor drie plaatsen in de 2e
klasse.
• De nummers 11 en 12 van de 2e klasse C en nummers 12 en 13 van de 2e klasse D en E degraderen naar de 3e
klasse.   

     
  kampioenen  degradanten 
2C  ....  ....  
2D  ....   ....   
2E  ....   ....   
     
  1e ronde 4 juni   
 1 nr 11 1A 1 na hoogste PK 2A    -
 2* nr 11 1B  1 na hoogste PK 2D*   -
 3 nr 13 1C  1 na hoogste PK 2F  
 4 nr 11 1D  1 na hoogste PK 2H  
 5 nr 11 1E 1 na hoogste PK 2K  
       
 6  hoogste PK 2A       laagste PK 2B                 
 7  hoogste PK 2B laagste PK 2A    
8* hoogste PK 2C  laagste PK 2E   
9* hoogste PK 2D laagste PK 2C  
10* hoogste PK 2E laagste PK 2D  
11 hoogste PK 2F  laagste PK 2G   
12 hoogste PK 2G laagste PK 2F   
13 hoogste PK 2H laagste PK 2I   
14 hoogste PK 2I  laagste PK 2H    
15 hoogste PK 2J  laagste PK 2K    
16 hoogste PK 2K laagste PK 2J   
       
17* 1 na hoogste PK 2B  1 na hoogste PK 2C   
18* 1 na hoogste PK 2E 1 na hoogste PK 2G  
19 1 na hoogste PK 2I 1 na hoogste PK 2J  
       
  2e ronde 8 juni    
a* nr 10 1A winnaar 17  
b* nr 10 1B  winnaar 10   
c* nr 12 1C winnaar 18   
d nr 10 1D winnaar 14  
e nr 10 1E winnaar 19  
       -
 f winnaar 1  winnaar 6    
 g* winnaar 2  winnaar 8    
 h winnaar 3  winnaar 12   
 i winnaar 4  winnaar 15   
 j winnaar 5  winnaar 16    
  k*  winnaar 7 winnaar 9   
 l  winnaar 11  winnaar 13   
       
  3e ronde 11 juni     
m*  winnaar a  winnaar f   
n* winnaar b  winnaar g   
o* winnaar c  winnaar h   
p winnaar d winnaar l   
q* winnaar e   winnaar k   
r winnaar i  winnaar j   
       
  Finales 18 juni (neutraal terrein )  
38*  winnaar m winnaar n  
39*  winnaar o winnaar p  
40*  winnaar q winnaar r  
  * teams (mogelijk) zuid 1     

    1e en 2e klassen is landelijk schema


--Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en daarna de één na hoogste en laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt.


De winnaar van de finale plaatst zich voor de 1e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e, 2e en 3eronde alsook de finales plaatsen zich voor de 2e klasse, 2023/’24.   

       

2e klasse – 3e klasse zondag 

 In de eerste ronde de hoogste periodekampioenen van de 3e klassen A t/m D vrijgesteld. Zij stromen in de tweede ronde in waarbij ook de winnaars van de 1e ronde instromen.

 3e klasse A t/m D
• De kampioenen promoveren naar de 2e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 2e klassen C t/m E volgens een vastgesteld schema
een nacompetitie voor drie plaatsen in de 2e klasse.


• De nummers 9 en 10 van de 3e klasse A en de nummers 9, 10 en 11 van de 3e klasse B, C en D spelen samen met de periodekampioenen van de 4e klassen volgens een vastgesteld wedstrijdschema een nacompetitie voor vier plaatsen
in de 3e klasse.
• De nummers 11 en 12 van de 3e klasse A, de nummers 12 en 13 van de 3 klasse B en C en de nummers 12, 13 en 14 van de 3e klasse D degraderen naar de 4e klasse.  


--Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en daarna de één na hoogste en laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt.

       
  kampioenen  degradanten  
3A  ....  ....  
3B  ....   ....  
3C  ....   ....   
3D  ....   ....  
       
  1e ronde 4 juni    
 a nr 11 2D laagste PK 3A  
 b nr 11 2E laagste PK 3B  
 c nr 9 2C laagste PK 3C  
 d nr 9 2D laagste PK 3D  
 e nr 9 2E 1 na hoogste PK 3A  
 f nr 10 2E 1 na hoogste PK 3B  
 g nr 10 2C 1 na hoogste PK 3C  
 h nr 10 2D 1 na hoogste PK 3D  
       
  2e ronde 11 juni    
 i   hoogste PK 3A  winnaar a   
hoogste PK 3B winnaar b  
hoogste PK 3C  winnaar c  
hoogste PK 3D  winnaar d  
winnaar e winnaar g  
winnaar f winnaar h   -
       
  Finales 18 juni (neutraal terrein)   
  winnaar i winnaar j  
  winnaar k winnaar l   
  winnaar m winnaar n  
       
 De winnaar van de finale plaatst zich voor de 2e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e en 2e ronde, alsook de finales,plaatsen zich voor de 3e klasse, 2023/’24   
       
 3e klasse – 4e klasse zondag 

 4e klasse A t/m G
• De kampioenen promoveren naar de 3e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 3e klasse volgens een vastgesteld schema een
nacompetitie voor vier plaatsen in de 3e klasse
• De nummers 8, 9 en 10 van de 4e klasse A, D en E en de nummers 9, 10 en 11 van de 4e klasse B, C, F en G spelen
samen met de periodekampioenen uit de 5e klasse volgens een vastgesteld schema een nacompetitie voor zeven
plaatsen in de 4e klasse.
• De nummers 11 en 12 van de 4e klasse D en E, de nummer 11, 12 en 13 van de 4de klasse A en de nummers 12, 13
en 14 van de 4e klasse B, C, F en G degraderen naar de 5e klasse.  

 

--Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en daarna de één na hoogste en laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt.

       
  kampioenen  degradanten 
4A  ....  ....  
 4B   ....   ....   
4C  ....   ....  
4D  ....   ....  
4E  ....   ....  
 4F   ....   ....  
 4G  ....   ....  
       
  1e ronde 4 juni    
 a nr 9 3A  1 na hoogste PK 4A  
 b nr 9 3B 1 na hoogste PK 4B   
c nr 9 3C 1 na hoogste PK 4D  
d nr 9 3D  1 na hoogste PK 4E  
e nr 10 3A  nr 11 3B  
f nr 10 3B 1 na hoogste PK 4C  
g nr 10 3C  1 na hoogste PK 4F   
h nr 10 3D  1 na hoogste PK 4G   
i nr 11 3C nr 11 3D   
 j  hoogste PK 4A  laagste PK 4B   
k hoogste PK 4B laagste PK 4A   
l hoogste PK 4C laagste PK 4D    
m hoogste PK 4D  laagste PK 4C   
n hoogste PK 4E  laagste PK 4F    
o hoogste PK 4F laagste PK 4G    
p hoogste PK 4G laagste PK 4E   
       
  2e ronde 11 juni    
q winnaar a winnaar b  
r winnaar c  winnaar d  
s winnaar e  winnaar f  
t winnaar g  winnaar h  
u winnaar i  winnaar j  
v winnaar k  winnaar l  
w winnaar m  winnaar n  
x winnaar o winnaar p   
       
  Finales 18 juni (neutraal terrein)   
  winnaar q winnaar r  
  winnaar s winnaar t  
  winnaar u winnaar v  -
  winnaar w winnaar x  
       
  De winnaar van de finale plaatst zich voor de 3e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e en 2e ronde, alsook de finales, plaatsen zich voor de 4e klasse, 2023/’24.
       
 4e klasse – 5e klasse zondag 

 In de eerste ronde komen de laagste periodekampioenen van de 5e klassen A t/m C in actie alsmede één van de 7 laagste herkansers van de 4e klassen A t/m G. Door loting is bepaald welke van de laagste herkansers in de 1e
ronde in actie komt en welke herkansers zijn vrijgesteld voor deze ronde. De winnaars van de onderlinge wedstrijden uit de 1e ronde plaatsen zich voor de 2e ronde waarin ook alle overige deelnemers aan deze nacompetitie zullen instromen.

 5e klasse (A t/m C)
• De kampioenen promoveren naar de 4e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 4e klasse volgens een vastgesteld schema een
nacompetitie voor zeven plaatsen in de 4e klasse.
• Geen degradatie.

       
  kampioenen   degradanten 
 5A  ....  ....  
 5B  ....  ....  
 5C  ....  ....  
       
  1e ronde 4 juni     
 a  laagste PK 5A  laagste PK 5B    
 b  nr 11 4B laagste PK 5C  
       
  2e ronde 11 juni    
c hoogste PK 5A 1 na hoogste PK 5B  
d hoogste PK 5B 1 na hoogste PK 5C  
e hoogste PK 5C 1 na hoogste PK 5A  
f nr 8 4A  winnaar a   
g nr 8 4D winnaar b  
h nr 8 4E  nr 11 4F  
i nr 9 4B nr 11 4C  
j nr 9 4C nr 10 4A   
k nr 9 4F  nr 11 4G   
l nr 9 4G  nr 10 4F   
m nr 9 4A  nr 10 4B  
n nr 9 4D nr 10 4C   
o nr 9 4E  nr 10 4D   
 p  nr 10 4E nr 10 4G  
       
  Finales 18 juni (neutraal terrein)    
  winnaar c winnaar d  
  winnaar e winnaar f  
  winnaar g winnaar h  
  winnaar i winnaar j  
  winnaar k winnaar l  
  winnaar m winnaar n  
  winnaar o winnaar p  
       
 De winnaar van de finale plaatst zich voor de 4e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e ronde, alsook de finales, plaatsen zich voor de 5e klasse, 2023/’24. 
     
       


  Via onderstaand contactformulier kunt u reactie's en/of wijzigingen doorgeven...


Velden met * zijn verplicht