Prom/Degr. regeling 22/23 ZUID 2


 Promotie/degradatie 22/23   ZUID 2

1e klasse C  zondag

1e klasse D

1D = Berghem Sport en TOP

• De kampioen promoveert naar de 4e divisie. • De periodekampioenen spelen samen met de periodekampioenen van de 1e klassen A, B, C, D en E alsmede de herkansingselftallen van de 4e divisie A en B voor twee plaatsen in de 4e divisie. Voor de nacompetitie tussen 4e en 1e klasse en de van toepassing zijnde bepalingen wordt verwezen naar de landelijk gepubliceerdepromotie/degradatie regeling LINK . • De nummers 12 en 13 van de 1e klasse C spelen samen met de periodekampioenen van alle 2e klassen volgens een vastgesteld wedstrijdschema voor drie plaatsen in de 1e klasse. • De nummer 14 degradeert naar de 2e klasse.  

     
 1e klasse – 2e klasse zondag 

Voor de eerste ronde zijn de hoogste periodekampioenen van de 1e klassen A t/m E vrijgesteld. De overige deelnemers aan deze nacompetitie spelen onderling voor een plaats in de 2e ronde waarin dan ook de vrijgestelde teams van de 1e ronde instromen.

 2e klasse F en G
• De kampioenen promoveren naar de 1e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van alle 1e klassen volgens een vastgesteld schema een
landelijke nacompetitie voor drie plaatsen in de 1e klasse.

• De nummers 9 en 10 van de 2e klasse G en de nummers 9, 10 en 11 van de 2e klasse F spelen samen met de periodekampioenen van de 3e klassen volgens een vastgesteld schema een nacompetitie voor vier plaatsen in de 2e klasse. Wedstrijdschema: zie bij 3e klasse.
• De nummer 11 en 12 van de 2e klasse G en nummer 12 en 13 van de 2e klasse F degraderen naar de 3e klasse. 

     
  kampioenen  degradanten 
2F  ....  ....  
2G  ....  ....  
     
  1e ronde 4 juni   
 1 nr 11 1A 1 na hoogste PK 2A   -
 2 nr 11 1B  1 na hoogste PK 2D  -
 3* nr 13 1C  1 na hoogste PK 2F  -
 4* nr 11 1D  1 na hoogste PK 2H  -
 5 nr 11 1E 1 na hoogste PK 2K  
       
hoogste PK 2A       laagste PK 2B                 
hoogste PK 2B laagste PK 2A    
8 hoogste PK 2C  laagste PK 2E   
9 hoogste PK 2D laagste PK 2C  
10 hoogste PK 2E laagste PK 2D  
11* hoogste PK 2F  laagste PK 2G   
12* hoogste PK 2G laagste PK 2F   
13 hoogste PK 2H laagste PK 2I   
14 hoogste PK 2I  laagste PK 2H    
15 hoogste PK 2J  laagste PK 2K    
16 hoogste PK 2K laagste PK 2J   
       
17 1 na hoogste PK 2B  1 na hoogste PK 2C   
18* 1 na hoogste PK 2E 1 na hoogste PK 2G  
19 1 na hoogste PK 2I 1 na hoogste PK 2J  
       
  2e ronde 8 juni    
a nr 10 1A winnaar 17  
b nr 10 1B  winnaar 10   
c* nr 12 1C winnaar 18   
d* nr 10 1D winnaar 14  
e nr 10 1E winnaar 19  
       -
 f winnaar 1  winnaar 6    
 g winnaar 2  winnaar 8    
 h* winnaar 3  winnaar 12   
 i* winnaar 4  winnaar 15   
 j winnaar 5  winnaar 16    
  k  winnaar 7 winnaar 9   
 l* winnaar 11  winnaar 13   
       
  3e ronde 11 juni     
winnaar a  winnaar f   
n winnaar b  winnaar g   
o* winnaar c  winnaar h   
p* winnaar d winnaar l   
q winnaar e   winnaar k   
r* winnaar i  winnaar j   
       
  Finales 18 juni neutraal terrein   
38  winnaar m winnaar n  
 39*  winnaar o winnaar p  
40* winnaar q winnaar r  
       
    * teams (mogelijk) zuid 2   

  1e en 2e klassen is landelijk schema


--Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en daarna de één na hoogste en laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt.


De winnaar van de finale plaatst zich voor de 1e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e, 2e en 3eronde alsook de finales plaatsen zich voor de 2e klasse, 2023/’24.   

       
       

2e klasse – 3e klasse zondag

In de eerste ronde komen de laagste en de drie van de 5 van de op één na hoogste periodekampioenen van de 3e klassen A t/m E in actie. Door loting is bepaald welke van de op één na hoogste periodekampioenen in de 1e ronde in actie komen dan wel zijn vrijgesteld voor deze ronde. De winnaars van deze onderlinge wedstrijden uit de 1e ronde plaatsen zich voor de 2e ronde waarin ook alle overige deelnemers aan deze nacompetitie zullen instromen.

 3e klasse A t/m E
• De kampioenen promoveren naar de 2e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 2e klassen F en G volgens een vastgesteld
schema een nacompetitie voor vier plaatsen in de 2e klasse.

• De nummers 10 en 11 van de 3e klasse D en E de nummers 9, 10 en 11 van de 3e klasse A en B en de nummers
10, 11 en 12 van de 3e klasse C spelen samen met de periodekampioenen van de 4e klassen volgens een
vastgesteld schema een nacompetitie voor zeven plaatsen in de 3e klasse.
• De nummers 12 van de 3e klasse D en E, de nummers 12 en 13 van de 3e klasse A en B en de nummers 13 en 14
van de 3e klasse C degraderen naar de 4e klasse 


--Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en daarna de één na hoogste en laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt.

       
  kampioenen  degradanten  
 3A   ....  ....  
 3B   ....   ....   
3C  ....   ....   
3D  ....   ....   
3E  ....   ....   
       
  1e ronde 4 juni    
 a laagste PK  3A  laagste PK 3B   
 b 1 na hoogste PK 3B laagste PK 3C  
 c 1 na hoogste PK 3C laagste PK 3D  
 d 1 na hoogste PK 3D laagste PK 3E  
       
  2e ronde 11 juni    
  e  hoogste PK 3A  nr 10 2G   
 f hoogste PK 3B 1 na hoogste PK 3A  
 g hoogste PK 3C  1 na hoogste PK 3E  
 h hoogste PK 3D  nr 11 2F   
 i hoogste PK 3E  winnaar c  
 j nr 9 2F winnaar a   
 k nr 9 2G winnaar d  
 l nr 10 2F winnaar b  
       
  Finales 18 juni neutraal terrein   
 m winnaar e  winnaar g  
n winnaar f winnaar h   
o winnaar i winnaar j  
p winnaar k winnaar l  
       
 De winnaar van de finale plaatst zich voor de 2e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e en 2e ronde, alsook de finales,plaatsen zich voor de 3e klasse, 2023/’24   
       
 

3e klasse – 4e klasse zondag 

In de eerste ronde komen de laagste en de op 1 na hoogste periodekampioenen van de 4e klassen A t/m H in actie alsook twee laagst geklasseerde herkansingselftallen van de 3e klassen A t/m E. Door loting is bepaald welke van deherkansers in de 1e ronde in actiekomen dan wel zijn vrijgesteld voor deze ronde. De winnaars van deze onderlinge wedstrijden uit de 1e ronde plaatsen zich voor de 2e ronde waarin ook alle overige deelnemers aan deze nacompetitiezullen instromen.

 4e klasse A t/m H
• De kampioenen promoveren naar de 3e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 3e klassen A t/m E een nacompetitie voor zeven
plaatsen in de 3e klasse volgens onderstaand schema.

• De nummers 11 van de 4e klasse E en nummers 12 en 13 van de 4e klasse A, B, C, D, F, G en H spelen samen
met de periodekampioenen van de 5e klasse A t/m E een nacompetitie voor dertien plaatsen in de 4e klasse.
• De nummer 12 van de 4e klasse E en de nummers 14 van de 4e klasse A, B, C, D, F, G en H degraderen naar de
5e klasse.  

  

--Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en daarna de één na hoogste en laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt.

       
  kampioenen  degradanten 
4A   ....  ....  
4B   ....   ....   
4C   ....   ....   
4D   ....   ....   
4E   ....   ....   
4F   ....   ....   
4G   ....   ....   
4H   ....   ....   
       
  1e ronde 4 juni    
 a 1 na hoogste PK 4A laagste PK 4B  
 b 1 na hoogste PK 4B laagste PK 4A  
c 1 na hoogste PK 4C  laagste PK 4D  
d 1 na hoogste PK 4D  laagste PK 4C  
e 1 na hoogste PK 4E  laagste PK 4F  
f 1 na hoogste PK 4F  laagste PK 4E  
g 1 na hoogste PK 4G   laagste PK 4H  
h 1 na hoogste PK 4H  laagste PK 4G  
i nr 11 3B nr 12 3C   
       
  2e ronde 11 juni    
j hoogste PK 4A  winnaar c  
k hoogste PK 4B winnaar d  
l hoogste PK 4C   winnaar a  
m hoogste PK 4D   winnaar b  
n hoogste PK 4E   winnaar g  
o hoogste PK 4F  winnaar h  
p hoogste PK 4G   winnaar e  
q hoogste PK 4H   winnaar f   
r nr 9 3A  winnaar i   
s nr 9 3B nr 10 3A   
t nr 10 3C  nr 11 3D  
u nr 10 3D nr 11 3E  
v nr 10 3E nr 11 3C   
w nr 10 3B  nr 11 3A   
       
  Finales 18 juni (neutraal terrein)   
  winnaar j winnaar k  
  winnaar l winnaar m  
  winnaar n winnaar o  
  winnaar p winnaar q  
  winnaar r winnaar s  
  winnaar t winnaar u  
  winnaar v winnaar w  
       
  De winnaar van de finale plaatst zich voor de 3e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e en 2e ronde, alsook de finales, plaatsen zich voor de 4e klasse, 2023/’24.
       
 

4e klasse – 5e klasse zondag 

In de eerste ronde komen de laagste en de drie van de 5 van de op één na hoogste periodekampioenen van de 5e klassen A t/m E in actie. Door loting is bepaald welke van de op één na hoogste periodekampioenen in de 1e ronde in actie komen dan wel zijn vrijgesteld voor deze ronde. De winnaars van deze onderlinge wedstrijden uit de 1e ronde plaatsen zich voor de 2e ronde waarin ook alle overige deelnemers aan deze nacompetitie zullen instromen  

 5e klasse A t/m E
• De kampioenen promoveren naar de 4e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers uit de 4e klasse een nacompetitie voor dertien plaatsen
in de 4e klasse.
• Geen degradatie.


       
  kampioenen   degradanten 
 5A  ....  ....  
  5B   ....   ....   
  5C   ....   ....   
  5D   ....   ....   
  5E   ....   ....   
       
  1e ronde 4 juni     
a 1 na hoogste PK 5A  laagste PK 5B    
 b  1 na hoogste PK 5B  laagste PK 5A  
c 1 na hoogste PK 5D  laagste PK 5C  
d laagste PK 5D  laagste PK 5E   
       
   Finales 11 juni (neutraal terrein)   
e hoogste PK 5A winnaar c   
f hoogste PK 5B winnaar d  
g hoogste PK 5C winnaar b   
h hoogste PK 5D winnaar a    
i hoogste PK 5E 1 na hoogste PK 5C   
j nr 12 4A nr 13 4B  
k nr 12 4B nr 13 4A  
l nr 12 4C  nr 13 4D   
m nr 12 4D  nr 13 4C   
o nr 13 4F  1 na hoogste PK 5E   
p nr 12 4F  nr 11 4E   
q nr 12 4G  nr 13 4H   
r nr 12 4H nr 13 4G  
       
       
 De winnaar van de finale plaatst zich voor de 4e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e ronde, alsook de finales, plaatsen zich voor de 5e klasse, 2023/’24. 
       
       
     
     
       


  Via onderstaand contactformulier kunt u reactie's en/of wijzigingen doorgeven...Velden met * zijn verplicht