KNVB info


   
 

Wat te doen bij een (mogelijke) coronabesmetting op de club?

 

 

https://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/61517/coronabesmetting-op-de-club

 

 

 

 

 

 Meer wissels toegestaan in bekercompetitie 2020/2021

 

16 juli - KNVB, Vanwege de lange periode dat voetballers niet hebben kunnen spelen, is de regelgeving voor het aantal wisselspelers dat is toegestaan in de bekercompetitie voor een aantal categorieën aangepast voor het seizoen 2020/’21.

De regels omtrent het wisselen van spelers zijn als volgt:

 • Standaardvoetbal (amateurvoetbal): 5 wisselspelers in plaats van 3 wisselspelers (3 wisselmomenten)
 • Vrouwenvoetbal Eredivisie t/m 3 klasse: 5 wisselspelers in plaats van 3 wisselspelers (3 wisselmomenten)

Om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt geldt dat er per wedstrijd ten hoogste 3 momenten zijn om deze (maximaal) 5 wissels toe te passen. Een eenmaal gewisselde speler mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen.

 • Jongens Onder 14 t/m Onder 16 divisies en Hoofdklassen: 7 wisselspelers in plaats van 5 wisselspelers (7 wisselmomenten)

Het is teams toegestaan om maximaal zeven wisselspelers op de bank te plaatsen. Er zijn voor de teams 7 wisselbewegingen toegestaan waarbij een eerder gewisselde speler ook terug mag keren in de wedstrijd. Dit betekent dat in totaal zeven keer een speler gewisseld mag worden. Dit kan dus zeven keer een nieuwe speler zijn, maar bijvoorbeeld ook vijf keer een nieuwe speler en twee keer een eerder gewisselde speler. Om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt gelden er per team maximaal 2 wisselbeurten per helft en 1 wisselbeurt in de rust.


 

                                                       *        *        *

 

02 juli - KNVB, Op vrijdag 3 juli wordt er een kort onderzoek uitgezet onder senioren voetballers in de B-categorie (11x11).
Dit onderzoek richt zich op een mogelijke aanpassing van het seizoen 2020/'21 voor deze doelgroep naar twee competities van een half seizoen met poules van 6 teams. Dit scenario wordt nu bekeken, omdat we vanuit de KNVB op een flexibele manier willen inspelen op een mogelijke tweede coronagolf.

We vinden het belangrijk om aan te geven dat het hier slechts gaat om een mogelijk scenario en hier nog geen definitieve beslissingen aan verbonden zijn. De komende periode zullen wij op basis van de input vanuit de voetballers een weloverwogen beslissing nemen. Hiervan word je uiteraard op de hoogte gehouden.

Hieronder lichten we graag e.e.a. verder toe.

Aanleiding
De overheid roept op om reisbewegingen te beperken en flexibel in te kunnen spelen op een mogelijke tweede coronagolf in het najaar. Bij een nieuwe uitbraak kunnen er veiligheidsregio’s afzonderlijk gesloten worden zodat dit niet directe consequenties heeft voor andere regio’s. Als deze uitbraak geconstateerd wordt, willen we er als KNVB voor zorgen dat we flexibel kunnen handelen zodat er geen directe consequenties zijn voor het competitievoetbal in heel Nederland. Daarom kijken we naar het minimaliseren van de reisbewegingen binnen/buiten veiligheidsregio’s door middel van kleinere poules.

Een mogelijk scenario voor het seizoen 2020/'21 is het spelen van twee competities van een half seizoen met poules van 6 teams. Hiermee komt de KNVB tegemoet aan het verzoek van de overheid om reisbewegingen te beperken en zoveel mogelijk te opereren binnen veiligheidsregio’s en kunnen we flexibel inspelen op een mogelijke tweede coronagolf in het najaar.

Enquête onder voetballers
Voetbalplezier staat voor ons nog steeds voorop en daarom vinden wij het belangrijk om te luisteren naar onze voetballers. We zullen bovenstaand scenario dan ook gaan toetsen bij een representatieve doelgroep van 30.000 spelende leden in de B-categorie senioren middels een onderzoek op vrijdag 3 juli.

 

                                                     *     *     *                                    

 

Spelregels....

02 juli - KNVB, We hoeven het niemand van de ruim 1,2 miljoen KNVB-leden te vertellen: regels zijn een essentieel onderdeel van de sport. Dankzij duidelijke regels verloopt een voetbalwedstrijd sportiever, dus leuker. En dat maar liefst zo’n 33.000 keer per week.

 

Spelregelwijziging 2020/2021

 

De scheidsrechter kent alle regels en zorgt ervoor dat deze tijdens de wedstrijd op de juiste manier worden nageleefd. Als speler, trainer, coach, ouder of toeschouwer daarentegen hoef je niet het volledige spelregelboek te kennen. Maar toch: om de scheidsrechter te begrijpen en zoveel mogelijk plezier te beleven aan het voetbal, is het een voorwaarde dat je wél de meeste regels kent.

 

KNVB Wedstrijd-noodformulier

 

 

                                                           *     *     *


 27 juni - KNVB, Een groot compliment aan iedereen! Dankzij ieders inspanningen waren de gisteren aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk. Hiermee komt de start van het nieuwe voetbalseizoen een flinke stap dichterbij. Vanaf 1 juli vervallen de beperkingen op het veld om te voetballen voor alle categorieën én kunnen de clubs weer bezoekers en toeschouwers op hun accommodaties ontvangen. Globaal komt dit laatste erop neer dat heel veel weer mag mits men zich strikt blijft houden aan wat premier Mark Rutte de basisregels noemt, waaronder de 1,5 meter afstand houden, vaak de handen wassen, drukte vermijden en thuisblijven als je ziek bent.

Vanaf 1 juli mogen ook alle sportkantines en terrassen weer open. Om de sportkantines weer ‘coronaproof’ te maken moeten de richtlijnen vanuit de Koninklijke Horeca Nederland gevolgd worden. NOC*NSF heeft daarnaast een handige checklist opgesteld die je helpt bij het veilig heropenen van de kantine. Ook binnensporten zoals zaalvoetbal zijn vanaf 1 juli weer volledig toegestaan.

Als laatste hierover nog een waarschuwing. Nu we allemaal weer zonder de eerdere restricties mogen voetballen, is het erg aantrekkelijk om bijvoorbeeld zo snel mogelijk oefenwedstrijden te gaan spelen. Voor sommige oefenwedstrijden is sowieso een vergunning nodig en dat kan – zoals gisteravond gezegd – wel eens zo’n 6 weken duren. Daarnaast is het voor senioren ook niet verstandig. Tot 1 juli moet nog met 1,5 meter afstand van elkaar worden getraind en dan is een week later een volledige wedstrijd spelen echt te belastend. Dat is vragen om blessures. Omdat de meeste spelers nog nooit zo lang stil hebben gestaan als de afgelopen maanden, adviseert onze medische staf een periode van 6 tot 8 weken voor een gedegen opbouw richting toernooien en oefenwedstrijden. Gebruik de zomer dus vooral om gezamenlijk weer wedstrijdfit te worden, zodat je bij de start van het seizoen niet geblesseerd langs de kant zit.


Start seizoen 2020/’21

Als gevolg van de aangekondigde besluiten van het kabinet kunnen we duidelijkheid geven over de start van de (beker)competitie. Vanwege de versnelde versoepeling van de maatregelen betekent dit voor de competities in het amateurvoetbal dat deze allemaal nagenoeg kunnen starten op de reguliere data in de speeldagenkalender. De komende dagen werken we aan een concrete uitwerking hiervan en komen we hierover met officiële berichtgeving.Download hier het gehele artikel en protocollen


Tot zover deze nieuwsupdate. Veel succes de komende periode met het ingaan van deze nieuwe fase voor het voetbal. Blijf gezond en let op elkaar!  Met sportieve groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND


Jan Dirk van der Zee

Directeur-bestuurder amateurvoetbal


 

                                                            *     *     *             UPDATE: 12 juni  KNVB concept klasse-indelingen amateurs 2020/2021
                                                             *     *     *
    

  Starten competitie in september ???


 6 juni - De KNVB verwacht dat de start van het nieuwe amateurvoetbalseizoen niet uitgesteld hoeft te worden. Het gros van alle competities – onder meer die van de 1e tot en met 5e klasse en alle lagere klassen – starten in het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 september. De bond ziet geen probleem om die data te handhaven. Over het bekervoetbal zijn nog wel lichte twijfels.

“Op basis van de huidige beperkingen (vanaf 1 september spelen van officiële wedstrijden) verwachten we op dit moment dat de competities gewoon starten volgens de speeldagenkalender”, aldus directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee in een nieuwsbrief van de KNVB. Alleen start van de tweede en derde divisies zullen wel uitgesteld moeten worden. Die was gepland op 22/23 augustus, terwijl ook de hoofdklassen nog vóór 1 september zouden beginnen (29/30 augustus).

Ook de districtsbeker begint op papier in het weekeinde van 30 en 31 augustus. Of dat daadwerkelijk gaat lukken, is nog niet duidelijk.  “Voor wat betreft het bekervoetbal in september moeten we nog een voorbehoud maken”, zegt Van der Zee. “Ook dit hangt mede af van de mogelijke verdere versoepelingen. Hierover nemen we later een definitief besluit.”


Zonder publiek????
Vooralsnog trainen alle voetballers zonder publiek. Duidelijkheid vanuit de overheid is gewenst over bijvoorbeeld het wel/niet spelen met publiek na 1 september, vindt Van der Zee. “Vooralsnog luidt de maatregel dat wedstrijden gespeeld moeten worden zonder publiek, maar dit staat lijnrecht tegenover de versoepeling dat er wel groepen (georganiseerde samenkomsten) van 100 mensen per 1 juli zijn toegestaan.”

Omdat langdurige contactmomenten tussen voetballers in een wedstrijd beperkt zijn, denkt de directeur dat de eerder gestelde datum voor het spelen van wedstrijden (1 september) naar voren gehaald kan worden. “De besmettingskans en verspreiding van het virus in een wedstrijd is relatief klein. We hopen dat het eerder dan 1 september is toegestaan, voor alle leeftijdscategorieën, om weer met contact te mogen trainen en dat er zodoende ook weer (oefen)wedstrijden georganiseerd kunnen worden.”


Eerder oefenen

Als er vanaf 1 september officiële wedstrijden kunnen worden gespeeld, zal er vanaf 1 augustus de mogelijkheid moeten zijn om oefenwedstrijden te spelen, denkt Van der Zee. “Lukt dat niet, dan kan de competitie – in verband met het ontbreken van een voorbereidingstijd – niet tijdig beginnen.” 

                                                             *     *     *                                

  KNVB concept klasse-indelingen amateurs 2020/2021                                                                    *     *     *                                               

Belangrijke data start seizoen 2020/'21 veldvoetbal

 • Start Tweede en Derde Divisie mannen is in het weekend van 22/23 augustus
 • Start Hoofdklasse mannen is in het weekend van 29/30 augustus
 • Start bekercompetitie categorie A en B is in het weekend van 29/30 augustus
 • Start competitie categorie A en B is in het weekend van 19/20 september

Categorie A

 • Inschrijven teams vanaf 1 juni 2020. Sluitingsdatum is 17 juni 2020
 • Publicatie competitie-indeling en programma landelijk mannen en jeugd is op 1 juli 2020
 • Publicatie competitie-indeling A categorie is op 10 juli 2020
 • Publicatie bekerindelingen categorie A is op 24 juli 2020
 • Publicatie wedstrijdprogramma bekercompetitie categorie A is op 25 juli 2020
 • Publicatie nummering competitie categorie A is op 22 augustus 2020

Categorie B

 • Inschrijven teams vanaf 1 juni 2020. Sluitingsdatum is 17 juni 2020
 • Publicatie competitie inschrijvingen per klasse categorie B is op 3 juli 2020
 • Reacties op deze klasse-indelingen zijn mogelijk t/m uiterlijk 12 juli 2020
 • Publicatie bekerindelingen categorie B is op 7 augustus 2020
 • Publicatie wedstrijdprogramma bekercompetitie is op 8 augustus 2020
 • Publicatie competitie-indeling B categorie is op 21 augustus 2020
 • Publicatie wedstrijdprogramma categorie B is op 22 augustus 2020


 


    MENUKAART COMPETITIE


klik hier voor alle info competitie 2020-2021