Promotie/degradatie 2023/24 zuid
 Promotie/degradatie 23/24  
     

 zuid 1 

    1e klasse E - 2e klasse C/F gemengd

  1e ronde, 28/30 mei      
 LPK 2F zat  -  LPK 2G zat  
 LPK 2C zon  -  LPK 2D zon  
         
  2e ronde, 1/2 juni      
 nr 9 1E  -  MPK 2F zat  
d  HPK 2E zat  -  winnaar A  
e  HPK 2F zat  -  MPK 2E zat  
f  nr 10 1E  -  MPK 2G zat  
g  HPK 2G zat  -  LPK 2E zat  
h  HPK 2C zon  -  winnaar B  
i  HPK 2D zon  -  MPK 2C zon  
j  nr 11 1E  -  MPK 2D zon  
         
   3e ronde, 8/9 juni      
k  winnaar C  -  winnaar D  
l  winnaar E  -  winnaar F  
m  winnaar G  -  winnaar H  
n  winnaar I  -  winnaar J  
         
  Finales, 15/16 juni      
   winnaar K  -  winnaar L  
   winnaar M  -  winnaar N  
         
    HPK = hoogste periodekampioen, MPK = 1 na hoogste, LPK = laagste periodekampioen

 *Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en daarna de één na hoogste en laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde periodekampioen.
Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt.
De winnaars van de finales plaatsen zich voor de 1e klasse, 2024/’25. De verliezers van de 1e, 2e en 3e ronde alsook de finales plaatsen zich voor de 2e klasse, 2024/’25


zuid 1 zondag

    2e klasse C/D - 3e klasse A/D

  1e ronde, 30 mei   
 LPK 3A  -  LPK 3B  
-   LPK 3C  -  LPK 3D  
         
  2e ronde, 2 juni       
 HPK 3A   -  MPK 3B  
 nr 9 2C  - -   MPK 3C  
 HPK 3B  -  MPK 3A  
 nr 9 2D  -  MPK 3D  
-   HPK 3C  -  winnaar A  
h  nr 10 2C  -  nr 11 2D  
 HPK 3D  - -   winnaar B  
 nr 10 2D  -  nr 11 2C  
         
  3e ronde, 9 juni       
 winnaar C  - -    winnaar D  
 winnaar E  -  winnaar F  
-   winnaar G  -  winnaar H  
-   winnaar I  -  winnaar J  
         
  Finales, 16 juni (neutraal terrein)      
   winnaar K  -  winnaar L  
  -   winnaar M  - -   winnaar N  
   

 -  teams /of eventueel 3C

De winnaars van de finales plaatsen zich voor de 2e klasse, 2024/’25. De verliezers van de 1e, 2e en 3e ronde alsook de finales plaatsen zich voor de 3e klasse, 2024/’25.   


zuid 1 zondag

 3e klasse A/D - 4e klasse A/E
  1e ronde, 2 juni      
 a   MPK 4A   -   LPK 4B  
 b   nr 11 3A  -  nr 12 3B  
c  MPK 4B  -  LPK 4A  
 d  -    nr 12 3C  -  nr 12 3D  
 e   MPK 4C  -  LPK 4D  
 f   MPK 4D  -  LPK 4E  
 g   MPK 4E  -  LPK 4C  
         
  2e ronde, 9 juni      
 HPK 4A  winnaar A  
 nr 9 3A  winnaar B  
 HPK 4B  winnaar C  
 nr 10 3B -    winnaar D  
 HPK 4C  winnaar E  
-    nr 10 3C  nr 11 3D  
 HPK 4D  winnaar F  
 nr 10 3D -   nr 11 3C  
 HPK 4E  winnaar G  
q  nr 10 3A  nr 11 3B  
         
  Finales, 16 juni (neutraal terrein)   
   winnaar H  winnaar I  
   winnaar J -   winnaar K  
   winnaar L -   winnaar M  
   winnaar N -   winnaar O  
   winnaar P  winnaar Q  
         

 -   teams/ of eventueel 3C
De winnaars van de finales plaatsen zich voor de 3e klasse, 2024/’25. De verliezers van de 1e en 2e ronde, alsook de finales,plaatsen zich voor de 4e klasse, 2024/’25  

 

   zuid 1 zondag
 4e klasse A/E - 5e klasse A/D 
  1e ronde, 30 mei      
 LPK 5A  LPK 5B  
         
  2e ronde, 2 juni       
 HPK 5A  winnaar A  
 nr 9 4E  nr 10 4D  
 HPK 5D  LPK 5E  
 nr 12 4B  nr 10 4A  
 HPK 5B  LPK 5C  
 nr 9 4C  MPK 5E  
 nr 11 4B  MPK 5A  
 nr 9 4D  MPK 5C  
 HPK 5C  LPK 5D  
 nr 10 4E  nr 10 4C  
 HPL 5E  MPK 4C  
 nr 9 4A  MPK 5B  
         
  3e ronde, 9 juni  
 winnaar B  winnaar C  
 winnaar D  winnaar E  
 winnaar F  winnaar G  
 winnaar H  winnaar I  
 winnaar J  winnaar K  
 winnaar L  winnaar M  
         
  Finales, 16 juni      
   winnaar N  winnaar O  
   winnaar P  winnaar Q  
   winnaar R  winnaar S  

 

De winnaars van de finales plaatsen zich voor de 3e klasse, 2024/’25. De verliezers van de 1e en 2e ronde, alsook de finales, plaatsen zich voor de 4e klasse, 2024/’25.


 ZONDAG ZUID 2
1e klasse F - 2e klasse E en F 
   1e ronde, 2 juni      
 LPK 2F  LPK 2E  
         
   1e ronde, 9 juni      
b  HPK 2E  winnaar A   
c  nr 9 1F  MPK 2F  
d  HPK 2F  MPK 2E  
e  nr 10 1F  nr 11 1F                     
         
   1e ronde, 9 juni      
   winnaar B  winnaar C  
   winnaar D  winnaar E  
         

 

De winnaars van de finales plaatsen zich voor de 1e klasse, 2024/’25. De verliezers van de 1e en 2e ronde, alsook de finales,plaatsen zich voor de 2e klasse. 

 

 ZONDAG ZUID 2
 2e klasse E/G - 3e klasse A/D
  1e ronde, 30 mei      
 LPK 3C  LPK 3D  
 LPK 3A  LPK 3B  
         
  2e ronde, 2 juni      
 HPK 3A  -   winnaar A  
 nr 9 2E -  MPK 3D  
 HPK 3B -  MPK 3A  
 nr 10 2F  -   MPK 3B  
 HPK 3C  -   winnaar B  
 nr 10 2E  nr 11 2F  
i  HPK 3D -  MPK 3C  
 nr11 2E  nr 12 2F  
         
  3e ronde, 9 juni      
k  winnaar C  winnaar D  
l  winnaar E  winnaar F  
m  winnaar G  winnaar H  
 winnaar I  winnaar J  
         
  Finales, 18 juni (neutraal terrein)   
   winnaar K  winnaar L  
   winnaar M  winnaar N  
         

  

De winnaars van de finales plaatsen zich voor de 2e klasse, 2024/’25. De verliezers van de 1e en 2e ronde, alsook de finales,plaatsen zich voor de 3e klasse.

 

 ZONDAG ZUID 2
  3e klasse A/D - 4e klasse A/I
  1e ronde, 2 juni      
1  nr 12 3A  MPK 4A  
2  nr 12 3B  MPK 4B  
3  nr 12 3C  LPK 4H  
4  nr 12 3D  MPK 4C  
5  nr 11 3A  LPK 4D  
6  nr 11 3B  LPK 4E  
7  nr 11 3C  LPK 4F  
8  nr 11 3D  LPK 4G  
9  nr 10 3A  LPK 4A  
10  nr 10 3B  LPK 4B   
11  nr 10 3C  LPK 4C  
12  nr 10 3D  LPK 4I  
13  MPK 4D --   MPK 4E  
14  MPK 4F    MPK 4G  
 15   MPK 4H  MPK 4I  
         
  2e ronde, 9 juni      
 HPK 4A  winnaar 2  
 HPK 4B  winnaar 1  
 HPK 4C  winnaar 9  
 HPK 4D  winnaar 6  
 HPK 4E  winnaar 7  
 HPK 4F  winnaar 8  
 HPK 4G  winnaar 10  
 HPK 4H  winnaar 15  
 HPK 4I  winnaar 14  
 winnaar 3  winnaar 4  
k  winnaar 5  winnaar 11  
 winnaar 12  winnaar 13  
         
  Finales, 16 juni (neutraal terrein)   
   winnaar A  winnaar B  
   winnaar C  winnaar D  
   winnaar E  winnaar F  
   winnaar G  winnaar H  
   winnaar I  winnaar J  
   winnaar K  winnaar L  
         

 

De winnaars van de finales plaatsen zich voor de 3e klasse, 2024/’25. De verliezers van de 1e en 2e ronde, alsook de finales, plaatsen zich voor de 4e klasse, 2024/’25. 

 ZONDAG ZUID 2
 4e klasse A/I - 5e klasse A/E
  1e ronde, 2 juni       
 a   MPK 5A  LPK 5B  
b  MPK 5B  LPK 5A  
 c   MPK 5C  LPK 5E  
 d   MPK 5D  LPK 5C  
 e   MPK 5E  LPK 5D  
         
  Finales, 9 en 16 juni    thuis +uitwedstrijd  
   winnaar A  HPK 5C  
       
   winnaar B  HPK 5D  
       
   winnaar C  HPK 5A  
       
   winnaar D  HPK 5E  
       
   winnaar E  HPK 5B  
       
   nr 12 4A  nr 11 4B  
       
   nr 12 4B  nr 11 4A  
       
   nr 12 4C  nr 9 4D  
       
   nr 10 4D  nr 11 4C  
       
   nr 10 4E  nr 9 4F  
       
   nr 10 4F  nr 9 4E  
       
   nr 10 4G  nr 9 4I  
       
   nr 10 4H  nr 9 4G  
       
   nr 10 4I  nr 9 4H  
       

In de 1e ronde komen alleen de laagste en 1 na hoogste periodekampioenen van de 5e klassen A t/m E in actie.
De winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich voor de finaleronde waarin ook de overige deelnemers aan de
nacompetitie instromen. De finaleronde bestaat voor de deelnemers uit een thuis- èn uitwedstrijd. Indien na deze 2 wedstrijden beide teams evenveel punten hebben behaald, dan is het doelsaldo van beide wedstrijden beslissend. Is ook dat gelijk, dan is het aantal doelpunten vóór bepalend. Is ook dat gelijk, dan wordt er na afloop van de 2e wedstrijd verlengd met 2x15 minuten. Is ook na deze verlenging de stand gelijk, dan moeten er strafschoppen worden genomen conform de spelregels veldvoetbal.


De winnaars van de finales plaatsen zich voor de 4e klasse, 2024/’25. De verliezers van de 1e ronde, alsook de finales, plaatsen zich voor de 5e klasse, 2024/’25.   


  Promotie/degradatie 23/24 
ZATERDAG ZUID 1      
2e klasse E/G - 3e klasse A/D
   1e ronde, 28 mei      
 MPK 3A  LPK 3B  
 MPK 3B  LPK 3A  
 MPK 3C  LPK 3D  
 MPK 3D  LPK 3C  
         
   2e ronde, 1 juni      
 HPK 3C  winnaar A  
 nr 10 2G  nr 11 2F  
 HPK 3D  winnaar B  
 nr 10 2F  nr 11 2G  
 HPK 3A  winnaar C  
 nr 9 2E  nr 12 2G  
 HPK 3B  winnaar D  
 nr 9 2F  nr 10 2E  
         
   3e ronde, 8 juni      
 winnaar E  winnaar F  
 winnaar G  winnaar H  
 winnaar I  winnaar J  
 winnaar K  winnaar L  
         
   Finales, 15 juni (neutraal terrein)      
   winnaar M  winnaar N  
   winnaar O  winnaar P  
         

 

      

         
ZATERDAG ZUID 1      
   3e klasse A/D - 4e klasse A/H
  1e ronde, 1 juni   
 HPK 4A  LPK 4B  
 HPK 4C  LPK 4E  
 HPK 4F  LPK 4G  
 HPK 4G  LPK 4H  
 nr 10 3A  LPK 4C  
f  nr 10 3B  LPK 4A  
g  nr 10 3C  LPK 4D  
h  nr 9 3D  LPK 4F  
i  nr 11 3A  MPK 4A  
j  nr 11 3B  MPK 4B  
k  nr 11 3C  MPK 4E   
l  nr 10 3D  MPK 4F  
m  nr 12 3A  MPK 4C  
n  nr 12 3B  MPK 4D  
o  nr 12 3C  MPK 4G   
p  nr 11 3D  MPK 4H  
         
  2e ronde, 8 juni      
 HPK 4B  winnaar M  
 winnaar E  winnaar G  
 HPK 4D  winnaar O  
 winnaar F  winnaar H  
 HPK 4E  winnaar P  
v  winnaar D  winnaar L  
w  HPK 4H  winnaar N  
 winnaar C  winnaar I  
y  winnaar A  winnaar K  
 winnaar B  winnaar J  
         
  Finales 15 juni, (neutraal terrein )  
   winnaar Q  winnaar R  
   winnaar S  winnaar T  
   winnaar U  winnaar V  
   winnaar W  winnaar X  
   winnaar Y  winnaar Z  
         
 

 

De nummers 9, 10, 11, 12, 13 en 14 van 4e klasse B en de nummers 7, 8, 9, 10, 11 en 12 van 4e klasse A en
C t/m H degraderen naar de nieuw te vormen 5e klasse.

 

geplaatst door Rien Damen i.s.m. DigiFactory    
         


  Via onderstaand contactformulier kunt u reactie's en/of wijzigingen doorgeven...

Velden met * zijn verplicht